Address: Marshal Tito 96, 1200, Tetovo, Macedonia     Tel: +389 (0) 77 670 - 201    Email: info [AT] cdi.mk

National umbrella association for development, education and social services.

Announcements

Покана за настан

Почитувани, Здружението Подготвеност за Европа од Скопје, во соработка со Здружение Институтот за развој на заедницата, Тетово и Комората на...

Read more

𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗻 𝗔𝗴𝗲𝗶𝗻𝗴 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲: 𝗧𝗵𝗲 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗜𝗦𝗞 𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗶𝘀 𝘁𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗵𝗮𝗽𝗲

𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗻 𝗔𝗴𝗲𝗶𝗻𝗴 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲: 𝗧𝗵𝗲 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗜𝗦𝗞 𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗶𝘀 𝘁𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗵𝗮𝗽𝗲 Digital Skills for an...

Read more
Page 2 of 5 1 2 3 5

Newsletter