Address: Marshal Tito 96, 1200, Tetovo, Macedonia     Tel: +389 (0) 77 670 - 201    Email: info [AT] cdi.mk

National umbrella association for development, education and social services.

Пријавување за обука

Ве молиме пополнете ја формата подолу и изберете обука за која што сте заинтересирани. По добивање на пополнета форма, претставник на ИРЗ ќе контактира со вас во што е можно по краток временски период.


Newsletter